Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam [skatīt šeit]


Atalgojums:

Darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām 2018.gadā [skatīt šeit]

Darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji [skatīt šeit]

SKII "Naukšēni", 2015

 .