Piekļūstamības paziņojums

Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” tīmekļvietni - http://www.skiinaukseni.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Nav iespējas lietotājam pašam mainīt kontrastu.
  • Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām.
  • Sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte.
  • Daži pamatstruktūras elementi ir nepiekļūstami, piemēram, informācija atspoguļota tabulas formātā.
  • Ne visās tīmekļvietnes lapās ir iespējams pārvietoties izmantojot tikai klaviatūru.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.01.2021. 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: iizvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ja Jums ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz info@skiinaukseni.lv norādot:

  • saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@skiinaukseni.lv

Tālrunis: +37164268154

Adrese: “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi mēneša laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs personāla speciālists.
E-pasts: info@skiinaukseni.lv
Tālrunis: +37164268154

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 23.02.2021.