Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem 2018.gadā
Iepirkuma ID
Publicēšanas
datums
mājas lapā
Iepirkuma priekšmets
 Iepirkuma metodeIesniegšanas
termiņš

  Dokumenti
 SKII
 „Naukšēni” 2018/6
 14.09.2018  Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 26.09.2018
 plkst.10.0
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
  SKII
 „Naukšēni” 2018/5
 06.06.2018 Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 21.06.2018
 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS

 SKII
 „Naukšēni” 2018/4
 09.05.2018 Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
  22.05.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
 SKII
 „Naukšēni” 2018/3
 13.04.2018  Degvielas iegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei  "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 24.04.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
 SKII
 „Naukšēni” 2018/2
 02.03.2018 Pārtikas produktu piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei  "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 13.03.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
 LĒMUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
SKII
 „Naukšēni” 2018/1
01.03.2018
Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni"
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
15.03.2018
 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
 


  

 

SKII "Naukšēni", 2015

 .