2018.gads

Iepirkuma ID
Publicēšanas 
datums 
mājas lapā
Iepirkuma priekšmets
 Iepirkuma metodeIesniegšanas
termiņš

  Dokumenti
 SKII
 „Naukšēni” 2018/6
 14.09.2018  Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 26.09.2018
 plkst.10.0
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
  SKII
 „Naukšēni” 2018/5
 06.06.2018 Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 21.06.2018
 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS

 SKII
 „Naukšēni” 2018/4
 09.05.2018 Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
  22.05.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
 SKII
 „Naukšēni” 2018/3
 13.04.2018  Degvielas iegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei  "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 24.04.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
 SKII
 „Naukšēni” 2018/2
 02.03.2018 Pārtikas produktu piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei  "Naukšēni" Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
 13.03.2018
 plkst.10.00
 NOLIKUMS
 LĒMUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
SKII
 „Naukšēni” 2018/1
01.03.2018
Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni"
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
Publisko iepirkumu likuma
 9. panta kārtībā
15.03.2018
 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
 


  

2017.gads 

Iepirkuma ID
Publicēšanas 
datums 
mājas lapā
Iepirkuma priekšmets
 Iepirkuma metodeIesniegšanas
termiņš

  Dokumenti
SKII
 „Naukšēni” 2017/2
27.02.2017
Pārtikas produktu piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni"
Publisko iepirkumu likuma
 8.2 panta kārtībā
10.03.2017
plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
SKII
 „Naukšēni” 2017/1
06.01.2017
Kurināmās malkas piegāde
 sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”
Publisko iepirkumu likuma
 8.2 panta kārtībā
19.01.2017
 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
 


  

2016.gads


Iepirkuma ID
Publicēšanas
datums 
mājas lapā
Iepirkuma priekšmets
 Iepirkuma metodeIesniegšanas
termiņš

  Dokumenti
 SKII
 „Naukšēni” 2016/5
 18.07.2016Šķūņa jumta seguma vienkāršotā atjaunošana
 Publisko iepirkumu likuma
  8.2 panta kārtībā
02.08.2016 plkst.10.00NOLIKUMS
PROJEKTS
LĒMUMS
LĪGUMS
 KII
 „Naukšēni” 2016/4
  16.05.2016  Seguma atjaunošana "Naukšēnu muižas" pievadceļam Publisko iepirkumu likuma
  8.2 panta kārtībā
 31.05.2016 plkst.10.00 NOLIKUMS
PROJEKTS
LĒMUMS
LĪGUMS
 SKII
 „Naukšēni” 2016/3
 06.04.2016 Degvielas iegāde
 sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”
 Publisko iepirkumu likuma
  8.2 panta kārtībā
  18.04.2016 plkst.10.00              
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
SKII
 „Naukšēni” 2016/2
 29.02.2016Pārtikas produktu piegāde
 sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”
 Publisko iepirkumu likuma
 8.2 panta kārtībā
                           
11.03.2016 plkst.10.00


NOLIKUMS
LĒMUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
LĪGUMS
SKII
 „Naukšēni” 2016/1
08.01.2016Kurināmās malkas piegāde
 sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”
Publisko iepirkumu likuma
 8.2 panta kārtībā
20.01.2016 plkst.10.00
NOLIKUMS
LĒMUMS
LĒMUMA IZMAIŅAS
LĪGUMS
LĪGUMS
 


  

2015.gads

Iepirkuma ID

Publicēšanas
datums
mājas lapā

Iepirkuma priekšmets

 Iepirkuma metode

 Dokumenti

 SKII
„Naukšēni” 2015/2     

25.02.2015                         

 Pārtikas produktu piegāde
sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”         

Publisko iepirkumu likuma            
8.2 panta kārtībā

 NOLIKUMS
LĒMUMS

 SKII
 „Naukšēni” 2015/1     

07.01.2015

Kurināmās malkas piegāde
 sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni”                      

Publisko iepirkumu likuma                 
 8.2 panta kārtībā  

NOLIKUMS
LĒMUMS


2014. gads

 Iepirkuma ID Publicēšanas datums
mājas lapā
 Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Dokumenti
 SKII „Naukšēni”2014/2 25.03.2014 Degvielas iegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībāNOLIKUMS
LĒMUMS
 SKII „Naukšēni”2014/1 20.01.2014 Kurināmās malkas piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei „Naukšēni” Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībāNOLIKUMS
LĒMUMS

2013. gads

 Iepirkuma IDPublicēšanas datums
mājas lapā 
 Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode InformācijaLēmuma
pieņemšanas
datums 
 Līguma izpildītājs
 SKII "Naukšēni" 2013/8 18.10.2013Automašīnas noma sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni"Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
 01.11.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/7 10.10.2013Dēļu grīdas nomaiņa atklātam sporta laukumam sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni"Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
28.10.2013  LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/6 05.09.2013Piena produktu piegāde Sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni"Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS 18.09.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/5KPFI 24.07.2013 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni"  internātam un internāta ēkai audzēkņiem ar īpašu uzraudzībuPubliskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS 06.08.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/4 25.07.2013Pārtikas produktu piegāde Sociālās korekcijas  izglītības iestādei "Naukšēni" Atklāts konkurss NOLIKUMS
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
INFORMĀCIJA
 02.09.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/3 07.06.2013Sociālās korekcijas iestādes "Naukšēni" skolas Naukšēnu muižas pils bēniņstāva rekonstrukcijaPubliskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS 18.06.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/2 30.01.2013Veselības apdrošināšana Sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni"Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS 12.02.2013 LĒMUMS
 SKII "Naukšēni" 2013/1 02.01.2013 Kurināmās malkas piegādePubliskā iepirkuma likuma 8.1 pants NOLIKUMS 16.01.2013 SIA "ROSTES"  Reģ.Nr.
44101010653

 .