APSTIPRINĀTS

ar sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni”

direktora Didža Čākura

2018.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.1-2/3

Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Pakalpojums citām personām
1.1. Nekustamā īpašuma “Šķūnis sarkanais “noma mēnesis 136,82 28,73 165,55
1.2. Garāžas “Uplejas” noma mēnesis 54,18 11,38 65,56
1.3. Noliktavas (klēts) pagraba noma mēnesis 27,94 5,87 33,81
1.4. Zāles noma muižas pils ēkā stunda 25,00 5,25 30,25
1.5. Saunas izmantošana stunda 14,05 2,95 17,00
1.6. Kamīnzāles izmantošana stunda 10,00 2,10 12,10
1.7. Viesu istabas izmantošana diennakts 15,00 1,80* 16,80
1.8. Ilgtermiņa viesu istabas izmantošana (7diennaktis un vairāk) diennakts 7,50 0,90* 8,40
2. Komunālie pakalpojumi iedzīvotājiem
2.1. Apkure iedzīvotājiem megavatstunda (mwh) 52,60 6,31** 58,91
2.2. Ūdens piegāde iedzīvotājiem kubikmetrs (m3) 0,75 0,16 0,91
2.3. Kanalizācija kubikmetrs (m3) 1,05 0,22 1,27
3. Autotransporta noma
3.1. Mikroautobusa noma kilometrs (km) 0,30 0,06 0,36
3.2. Mikroautobusa gaidstāve pie pasūtītāja Stunda 5,60 1,18 6,78

 

* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12%) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta desmito daļu.

** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12%) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

SKII "Naukšēni", 2015

 .