Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Nozari regulējošie normatīvie akti:

-         Izglītības likums

-         Vispārējās izglītības likums

-         Bērnu tiesību aizsardzības likums

-         Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

-         Ministru kabineta noteikumi Nr. 388 ”Kārtība kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē

-        Ministru kabineta noteikumi Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"

Attīstības plānošanas dokumenti:

-      Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

-      Sporta politikas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam.

SKII "Naukšēni", 2015

 .