Īpašumi iznomāšanai:
 
Objekta nosaukums, kadastra apzīmējums,  adrese,  Zemes
platība

Izsoles izsludināšanas datums
Maksimālais 
nomas termiņš
Izsoles veids Izsoles datums                    Dokumenti           
Lauksaimniecībā izmantojamā
zeme
, kadastra Nr.96720060336

Adrese: Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
3.8 ha
30.03.2021.1.gads un 8.mēneši Rakstiska 12.04.2021
 plkst .11.00

IZSOLES NOLIKUMS
REZULTĀTI

 

Kontakti papildu informācijai: e-pasts: ralfs.tomsons@skiinaukseni.lv., saimniecības vadītājs: 29491730