Īpašumi iznomāšanai:
 
Objekta nosaukums, kadastra apzīmējums,  adrese,  Ēkas platība
Izsoles izsludināšanas datums
Maksimālais 
nomas termiņš
Izsoles veids Izsoles datums                    Dokumenti           
"Šķūnis"
Būves kadastra apzīmējums Nr.9672006034401
Adrese: "Sarkanais šķūnis", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
666.4 m2
 07.07.2020.  Divi gadi Rakstiska 15.07.2020
 plkst .10.00

IZSOLES NOLIKUMS
REZULTĀTI
 

Kontakti papildu informācijai: e-pasts: ralfs.tomsons@skiinaukseni.lv., saimniecības vadītājs: 29491730

 .