Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" atrodas Naukšēnu muižas pils kompleksā Latvijas ziemeļos - Naukšēnu novadā, bijušajā Valmieras rajonā, 7 km no Rūjienas.

Attālumi: Rīga - Naukšēni: 150 km, Valmiera - Naukšēni: 45 km, Rūjiena - Naukšēni: 7 km. 

Adrese, rekvizīti:

„Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244

Reģ.Nr.90000442878, Valsts kase , Konts: LV64 TREL 2150308004000, Kods: TRELLV22


Kontaktinformācija

Darbinieki Tālrunis e-pasts Pieņemšanas laiki
Direktors Didzis Čākurs 64268154
didzis.cakurs@skiinaukseni.lv Katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.10.00 - 12.00
Personāla speciāliste Linda Siliņa 64268154
Fakss: 64268637
info@skiinaukseni.lv P., O., T., C., P. no plkst.08.30 - 12.00
Direktora vietniece Ligita Ceriņa 64268154 29284580 ligita.cerina@skiinaukseni.lv Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 09.00 - 11.00
Sociālā pedagoģe Ligita Dreija 64268154
29256137
ligita.dreija@skiinaukseni.lv Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst.14.00 - 16.00
Saimniecības vadītājs Ralfs Tomsons
(informācija par naktsmītnēm, telpu nomu)
64268154
29491730
ralfs.tomsons@skiinaukseni.lv Katra mēneša otrajā otrdienā no plkst.10.00 - 12.00
Galvenā grāmatvede Agrita Vilne 64268154 agrita.vilne@skiinaukseni.lv Katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.13.00 - 14.00
Direktora vietniece Urzula Kronberga 64268154
26286144
urzula.kronberga@skiinaukseni.lv Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.13.00 - 14.00
Datu aizsardzības speciālists Ivo Dovāns
das@idagentura.lv


  Darba laiks: darba dienās no plkst.08.00-17.00
 .