Uzņemšana Sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" notiek, pamatojoties uz 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" [lasīt]

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.  Tiesas (tiesneša) lēmums par bērna ievietošanu iestādē;

2. Bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija, vai personu apliecinoša dokumenta (pases) kopija;

3. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) un profilaktiskās potēšanas karte vai informācija par vakcināciju;

4. Bērna raksturojums, ko sagatavojusi izglītības iestāde, kurā bērns iepriekš bija uzņemts, vai darbavieta, vai pašvaldība (atbilstoši bērna deklarētajai vai faktiskajai dzīvesvietai);

5. Bērna sadzīves apstākļu apsekošanas akts, ko sagatavojis pašvaldības (atbilstoši bērna deklarētajai vai faktiskajai dzīvesvietai) sociālais dienests.

Izglītojamā uzturēšanās laiku iestādē nosaka atbilstoši tiesas lēmumam no viena līdz trīs gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.