Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 111

Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.Nekustamā īpašuma izmantošana
1.1.nekustamā īpašuma "Šķūnis" (sarkanais) noma

viens mēnesis

136,82

28,73

165,55

1.2.garāžas "Uplejas" noma

viens mēnesis

54,18

11,38

65,56

1.3.noliktavas (klēts) pagraba noma

viens mēnesis

27,94

5,87

33,81

1.4.muižas zāles noma

viena stunda

25,00

5,25

30,25

1.5.saunas izmantošana

viena stunda

14,05

2,95

17,00

1.6.kamīnzāles izmantošana

viena stunda

10,00

2,10

12,10

1.7.viesu istabas izmantošana1
1.7.1.līdz sešām diennaktīm

viena diennakts

15,00

1,80

16,80

1.7.2.septiņas diennaktis un vairāk

viena diennakts

7,50

0,90

8,40

2.Komunālie pakalpojumi (apkure iedzīvotājiem)2

viena megavatstunda

52,60

6,31

58,91

3.Autotransporta noma
3.1.mikroautobusa noma

viens kilometrs

0,30

0,06

0,36

3.2.mikroautobusa gaidstāve pie pasūtītāja

viena stunda

5,60

1,18

6,78

Piezīmes.

1 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.

2 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska